— Vi kan akseptere noen terrorhandlinger, men ikke vold eller terror på så høyt nivå som vi har opplevd i det siste, sa Sharon i en samtale med Bondevik torsdag kveld.

Sharon gjorde det samtidig klart at hans mål er å rydde opp og uskadeliggjøre terrorister. ýVi vil fortsette til jobben er gjort, sa han.

Bondevik gjentok under samtalen kravet om tilbaketrekning av israelske styrker fra palestinske områder, og viste til at president George W. Bush torsdag tok opp samme kravet. Sharon kommenterte ifølge Bondevik ikke kravet om tilbaketrekking direkte, men sa altså at Israel er villig til våpenhvile uten å stille som betingelse at alle terrorhandlinger opphører. Kravet om tilbaketrekking ble også satt fram i en FN-resolusjon for kort tid siden.

Tenetplanen Bondevik sier Sharon under samtalen sa han er villig til å implementere den såkalte Tenetplanen og gå videre med Mitchelplanen. Bush-administrasjonen har stått fast på at det første steg må være at begge parter - israelere og palestinere - iverksetter en sikkerhetsplan utarbeidet av CIA-direktøren, George Tenet.

Avtalen om sikkerhet må være på plass før man begynner på de bredere politiske sidene ved en fredsavtale mellom Israel og palestinerne, som er beskrevet i fredsplanen utviklet av kommisjonen ledet av senator George Mitchell. Mitchell-kommisjonen gikk inn for våpenhvile etter en avkjølingsperiode, tillitsskapende tiltak som stans i byggingen av jødiske bosettinger og deretter forhandlinger.

Sharon bekreftet at han vil ha drøftelser med den amerikanske utenriksminister Powell som er ventet til Midtøsten om kort tid.

Uakseptabelt Under samtalen tok Bondevik også opp israelske styrkers framferd overfor grupper av helsepersonell og hellige steder.

-Framferden til israelske styrker mot hellige steder og helsepersonell, slik blant andre Røde Kors-representanter har rapportert om, er uakseptabel. Sharon sa at det vil bli gjentatt overfor styrkene at det skal vises respekt for hellige steder og helsepersonell, sier Bondevik.

Han sier Sharon ba om forståelse for den frykt den vanlige israeler er utsatt for. Sharon ga gruoppvekkende beretninger om eldre, gravide, barn og hele israelske familier som har fått sine liv ødelagt etter terrorhandlinger. Sharon sa den jevne israeler har frykt for å bevege seg ute. (NTB)