Sharon har siden han ble rammet av et massivt hjerneslag, vært innlagt på Hadassah-sykehuset i Jerusalem, men rett etter valget 28. mars skal han flyttes til en institusjon for langtidssyke, ifølge Channel 10.

Sykehusdirektøren sa nylig at det fortsatt er mulig at Sharon vil komme til bevissthet, men det er høyst uklart hva slags tilstand han eventuelt vil være i.