Dette blir den største nordiske fellesoperasjonen noensinne innenfor dette feltet, skriver Sivilforsvaret på sine hjemmesider.

DSB er i samarbeid med Sivilforsvaret i gang med å klargjøre det norske bidraget til leiren. Dette skjer ved Sivilforsvarets lokaler på Starum sør for Gjøvik.

Flys ned søndag

— Det norske bidraget har kapasitet til å ta imot 60-70 hjelpearbeidere. Vi sender 3-4 lastebillass med materiell til Örebro i Sverige lørdag, hvor det vil bli transportert videre med fly søndag morgen, via Billund i Danmark og til Haiti, sier senioringeniør Jørn Atle Moholdt i DSB til NTB.

Moholdt sier videre at planen er at den nordiske leiren skal huse hjelpearbeidere fra FN og andre hjelpeorganisasjoner, slik at de skal kunne konsentrere seg om å jobbe framfor å overleve.

— Med det første flyet blir det, i tillegg til 25 tonn utstyr, med 6-7 norske medarbeidere, som skal etablere og drifte leiren den første perioden, sier Moholdt.

De øvrige nordiske landene som deltar i oppdrager er Sverige, Danmark og Finland.

UD-støttet operasjon

— De 6-7 personene vi sender ned til Haiti er nøkkelpersoner med øremerkede roller i etableringen av leiren. Dette vil være brannmenn, helsepersonell, med mer, sier informasjonssjef Tor Gervin i DSB.

Gervin forteller at Sivilforsvaret spiller en viktig rolle i klargjøringsprosessen, med sin kompetanse på materiell og telt, samt rutiner for innkalling av personell.

Den norske delen av operasjonen skjer med en ekstrabevilgning fra Utenriksdepartementet (UD) på 6,5 millioner kroner. I første omgang planlegges det for en seks uker lang innsatsperiode, men man er forberedt på at denne kan forlenges av hvor lenge den internasjonale rednings- og nødhjelpsinnsatsen pågår.

Alle nødvendige fasiliteter

Det norske bidraget til leiren i Haiti skjer på oppfordring fra Verdens matvareprogram (WFP). Leiren ivaretas gjennom Norwegian Support Team (NST), som ligger under DSB. NST har per i dag en beredskapsstyrke på rundt 75 personer, med bakgrunn som håndverkere, elektrikere, snekkere, rørleggere, kokker, sykepleiere og lignende. NST har tidligere vært på oppdrag for FN i Albania, Guinea, Tadsjikistan, Iran, Indonesia, Pakistan og Somalia.

Den norske leiren som sendes ned søndag har alle nødvendige fasiliteter for hjelpearbeiderne, som sovetelt, kjøkken og spiserom, sanitæranlegg, kontor og oppholdsrom.