Bare noen få prosent av massen i kosmos kan observeres direkte i form av stråling. Resten — mørk materie - må observeres gjennom gravitasjonskreftene dens virkning på strålende objekter. En detaljert analyse av den sørlige himmel har avslørt 38 hittil uobserverte hvite dvergstjerner. Objektene er trolig en del av en glorie av gamle stellare objekter som omgir Melkeveien. Observasjonen ble gjort ved Cerro Tololo Observatoriet i Chile.

Dvergstjernene er bare litt større enn Jorden og er derfor vanskelige observerbare. Hvis slike objekter er spredt jevnt i glorien kan de utgjøre alt fra 3 til 35 prosent av den mørke massen.

Astronomene har undret seg over mørk masse siden 1933. De to kandidatene til mørk materie er Wimps (Weakly Interacting Massive Particles) og Machos (Massive Compact Halo Objects). Den første typen utgjøres av subatomære partikler som nøytrinoer, og den andre av nøytronstjerner, sorte hull, og hvite- og brune dvergstjerner.

Forskerne har imidlertid hatt problemer med å bestemme denne massens natur på en presis måte. Ikke mer enn 35 prosent av Universet utgjøres av direkte observerbar masse.(Origo)