Den japanske regjeringen ønsker magnetisk drevne tog som dekker strekningen mellom Tokyo og Osaka på en time. Nå bruker det raskeste toget to og en halv time på den samme strekningen. Magnetisk teknologi minsker friksjonen og tillater høyere hastigheter. En utredning av mulighetene for utbygging er bestilt.

— Det er mulig å bygge en slik linje om fire år, mener president i Central Japan Railway Company, Yoshiyuki Kasai, ifølge The Japan Times.

Den største hindringen er de høye kostnadene, mener industrianalytikere. Tyskland har kansellert planer om et liknende tog mellom Berlin og Hamburg grunnet kostnadene.

De magnetiske togene flyter på et magnetisk felt, noe som minsker friksjonen ved høye hastigheter. Ubemannede testtog har nådd hastigheter på 550 kilometer i timen. Hastighetsrekorden for konvensjonelle tog innehas av et fransk TGV-tog, som nådde 515 kilometer i timen i 1990. (Origo)