Av Krister Hoaas/NTB

Det er New York Post som forteller om de amerikanske planene. Ifølge avisen vil administrasjo-nen i Det hvite hus sette Saddam Hussein på en aller siste prøve. I to uker skal Irak presses på konkrete punkter for en gang for alle å kunne slå fast med ettertrykkelighet hvorvidt despoten i Bagdad bryter med FN-forbudet mot masseødeleggelsesvåpen.

Kravene Irak vil møte, er blant annet at forskere skal avhøres uten at andre irakere er til stede, at Irak må ødelegge al-Samoud-rakettene og la amerikanske, russiske og europeiske overvåkingsfly krysse irakisk luftrom uhindret. Da lederen av FNs våpeninspektørkorps, (UNMOVIC) Hans Blix, talte til Sikkerhetsrådet fre-dag, ba han forsiktig om fortsatt tid til inspeksjoner. Et ønske som et flertall av medlemmene i Sikkerhetsrådet reagerte positivt på.

Nå har den amerikanske presidenten og hans våpendragere, ifølge New York Times, bestemt seg for å gi Saddam en siste frist. Men samtidig som samarbeidsviljen til regimet i Bagdad skal settes på harde prøver, arbeider amerikanerne med en ny FN-resolusjon. En resolusjon som skal slå fast at Saddam Hussein ikke etterlever kravene i den forrige resolusjonen (nr. 1441).

I den nye resolusjonsteksten vil Irak bli fortalt i klartekst at landet utsetter seg for ýalvorlige kon-sekvenserý om de ikke legger seg helt flat for FNs krav. Det nye forslaget kan bli lagt frem alle-rede på tirsdag, skriver New York Times.

George W. Bushý sikkerhetsrådgiver Condoleezza Rice var klar i sin tale da hun ble intervjuet på programmet "Meet the press" på TV-kanalen NBC.

— Å fortsette å snakke om mer og mer tid er bare egnet til å lette presset på irakerne, et press som er nødvendig for å få dem til å gjøre det de må gjøre, sa Rice.

Hun bekreftet at USA nå jobber for å vinne støtte til en ny FN-resolusjon i Sikkerhetsrådet. At USA har satt en absolutt frist for når avvæpningen av Iraks påståtte masseødeleggelsesvåpen skal være avsluttet, ble avvist. Men at tiden er knapp, la Condoleezza Rice ikke skjul på:

— Det er på tide at det tar slutt. Nok er nok. Vi er i en diplomatisk fase, men den kan ikke vare særlig mye lenger. Den må avsluttes ganske snart.