Ivanov kommer fra stillingen som sekretær i det mektige nasjonale sikkerhetsråd, og han blir den første sivilist i forsvarsministerstolen. Han etterfølger marskalk Igor Sergejev, som nå vil tjenestegjøre som Putins rådgiver.

Gryzlov følger etter Vladimir Rushailo som innenriksminister, og Aleksandr Rumjantsev blir ny leder av departementet for atomenergi.

NTB