Situasjonen var likevel spent, og soldater fra NATOs fredsstyrke KFOR, blant dem den norske spesialstyrken Taskforce Viking, fulgte nøye med på den serbiske framrykkingen fra utkikksposter ved Kosovo-grensen.

For skolebarna i landsbyen Miratovac var de serbiske soldatene et skremmende syn. Barna ble redde og løp sin vei da de så soldatene utenfor skolebygningen med gevær på armen. Albanerne i området har de serbiske overgrepene for to år siden friskt i minnet. Også albanere utenfor Kosovo fikk unngjelde for NATOs bombing av militære mål i Jugoslavia.

— Vi er redde for en ny krig, sa en av de eldre innbyggerne i Miratovac.

Begrensninger Den albanske geriljaen som har vært aktiv i buffersonen, gikk mandag motvillig med på en avtale om våpenhvile, men sa at den ikke kunne ta ansvar for sikkerheten til de serbiske soldatene. Geriljaen holder høy beredskap, og vil svare øyeblikkelig dersom sivile albanere lider noen form for overlast.

Det er klare begrensninger på hva de serbiske styrkene kan foreta seg. De har bare lette våpen, og har lovet ikke å innta posisjoner i albanske tettsteder i sonen. Serberne får i første omgang kun adgang til en mindre del av buffersonen på 25 kvadratkilometer, der grensene mellom Serbia, Kosovo og Makedonia møtes.

Serbias visestatsminister Nebojsa Covic hadde dagen før forsikret lokalbefolkningen i buffersonen om at den ikke hadde noen grunn til å være urolig.

Symbolsk Hensikten med operasjonen er dels symbolsk, som en advarsel til geriljaen om at den ikke kan regne med vestlig støtte, dels å la serberne prøve seg og vise at de har lagt den brutale framferden fra Milosevic-tiden bak seg.

KFOR håper også med serbisk hjelp å kutte noen av den albanske geriljaens forsyningslinjer, etter at økt geriljaaktivitet har skapt frykt for ny krig på Balkan.

Men skepsisen er stor både hos den albanske geriljaen og blant kosovoalbanske politiske ledere, som påpeker at den jugoslaviske hæren er den samme nå som under Milosevic.

På lengere sikt er det meningen at serberne skal få tilbake kontrollen i hele buffersonen, som løper langs grensen mellom Serbia og Kosovo i fem kilometers bredde.

Onsdag var første gang på nesten to år at serbiske styrker kunne nærme seg grensen til Kosovo.

NTB