Utsendingene skulle i fellesskap legge ned en grunnstein for å markere starten på gjenoppbyggingen av moskeen.

I en uttalelse fra FN heter det at demonstrantene sang provoserende sanger, vaiet med nasjonalistiske flagg og ødela utstyr som var nødvendig for seremonien i den sørvestlige byen Trebinje.

Talsmann for FN-politiet Douglas Coffman sier at serberne angrep flere mennesker, blant dem organisatoren Daniel Ruiz. Ingen skal ha blitt alvorlig skadd.

FN kritiserer politiet i Trebinje for ikke å ha sørget godt nok for sikkerheten under seremonien.

Trebinje befinner seg 120 kilometer sør for hovedstaden Sarajevo, og er en del av Republika Srpska, den serbiske delrepublikken i Bosnia. Trebinjes Osman Pasa Moské var en av 618 moskeer som ble ødelagt under krigen i Bosnia.

NTB-REUTERS