Godkjennelsen kom først sent på kvelden, på grunn av uthalingstaktikk fra det ultranasjonalistiske Radikale partiet. Vedtaket ble gjort med 168 mot 55 stemmer.

Djindjic var en av hovedmennene bak den folkelige oppstanden i oktober i fjor, som førte til at Slobodan Milosevic gikk av. Den demokratiske opposisjonsalliansen vant en overlegen seier ved valget i Serbia i desember.

Den nye regjeringen har store forventninger å leve opp til, både på hjemmebane og i utlandet. Djindjic har lovet en grundig opprydding og gjennomgripende reformer etter ti år med krig og korrupsjon.NTB