En serbisk landsby som har vært hardt prøvet av flom og elendighet, har bestemt seg for å slå tilbake. Innbyggerne vil reise en statue av filmfiguren Rocky Balboa.

Landsbyen Zitiste, om lag 60 kilometer nord for Beograd, tror at en slik severdighet vil tiltrekke seg masser av turister og gi nytt liv til landsbyen.

– Vi ønsker å forandre imaget til Zitiste, og vil presentere oss på en mer positiv måte, forklarer Zoran Babic, en av de lokale politikerne som stiller seg bak initiativet.

Landsbyen er en av de fattigste i sitt område nord i Serbia, og har flere ganger de siste årene vært rammet av flom og jordskred. Det har gitt den et rykte som «katastrofeområde». Det er imidlertid landsbyboerne lei av, og de har nå grublet lenge og vel på hvordan de skal klare å bedre sitt rykte.

Ifølge avisen Politika har lokale politikere kontaktet Philadelphia i USA, som fra allerede har en statue av Sylvester Stallones berømte og hardtslående filmkarakter.