– Serbia vil aldri godkjenne et selvstendig Kosovo. Vi vil aldri frasi oss Kosovo og gir ikke opp kampen for våre rettmessige rettigheter, sa president Boris Tadic i FNs sikkerhetsråd mandag.

At flere vestlige stormakter allerede har anerkjent Kosovo som selvstendig stat, får ikke Serbia til å fire på kravet om at uavhengighetserklæringen må erklæres ugyldig.

Sikkerhetsrådet splittet

Det er full splittelse mellom landene i Sikkerhetsrådet om Kosovos løsrivelse, og rådet har ikke vedtatt en felles anerkjennelse av den nye staten. Men Sikkerhetsrådet har heller ikke vedtatt Serbias krav om at løsrivelsen må erklæres for ugyldig, og serberne raser.

– Serbia aksepterer ikke dette. Vi skal kjempe med nebb og klør diplomatisk og politisk i hvert eneste forum mot denne ulovlige handlingen, sier utenriksminister Vuk Jeremic.

Serbia: – Ugyldig

En enstemmig nasjonalforsamling i Serbia erklærte mandag Kosovos løsrivelse for ugyldig.

I vedtaket heter det at den serbiske nasjonalforsamlingen opphever den ensidige uavhengighetserklæringen fra interimsregjeringen i Kosovo fordi den er i strid med Serbias suverenitet og territoriale integritet.

Serbiske myndigheter har også varslet at de vil stille Kosovos ledere for retten for å ha brutt grunnloven.

Kaller hjem ambassadøren

Beograd kommer ikke til å opprettholde normale forbindelser med land «som bestemmer seg for å trampe på folkeretten og som bestemmer seg for å trampe på Serbias suverenitet og territoriale integritet», sier utenriksminister Jeremic.

Serbia har derfor valgt å kalle hjem sin ambassadør til USA, Storbritannia, Frankrike og Tyrkia som følge av at landene har anerkjent Kosovo som selvstendig.

– De som støtter Kosovos selvstendighet, må innse at dette legaliserer trusselen om vold som middel for å danne nye stater og fremme egen politisk agenda og interesse, sa president Boris Tadic til Sikkerhetsrådet mandag.

– Det er flere titall Kosovoer i verden, og alle venter nå på Kosovos løsrivelse.

Bush støtter Kosovo

Tadic fikk som ventet støtte fra Russland i rådet mandag, og den russiske FN-ambassadøren Vitalij Tsjurkin kalte Kosovos løsrivelse for «et klart brudd på normene og prinsippene i folkeretten».

Også Kina, Vietnam og Sør-Afrika gir uttrykk for skepsis og vil ikke gi sin tilslutning til at Sikkerhetsrådet anerkjenner Kosovo som stat.

USAs president George W. Bush mener at det til tross for uenigheten mellom stormakter som USA og Russland, har vært riktig å anerkjenne et selvstendig Kosovo.

– Historien vil vise at dette var den riktige avgjørelsen for å skape fred i Balkan, sa Bush under et besøk i Tanzania.

SPLITTET: Det er full splittelse i Sikkerhetsrådet om Kosovos løsrivelse, og rådet har ikke vedtatt en felles anerkjennelse av den nye staten.
REUTERS/SCANPIX
STØTTET SERBIA: Den russiske FN-ambassadøren Vitalij Tjurkin kalte Kosovos løsrivelse for «et klart brudd på normene og prinsippene i folkeretten».
REUTERS/SCANPIX