Serbia kan ikke holdes direkte ansvarlig for folkemordet i Srebrenica, men landet brøt folkeretten og unnlot å bruke sin innflytelse for å hindre at bosniere ble massakrert i Srebrenica.

Det slo FNs øverste domstol ICJ fast i sin kjennelse mandag. Domstolen finner med 13 mot 2 stemmer at Serbia ikke har begått folkemord, sa sjefdommer Rosalyn Higgins.

Men Serbia har ikke oppfylt sin forpliktelse til å forhindre folkemordet og straffe dem som bak, het det videre i kjennelsen.

Dommen fra Den internasjonale domstolen i Haag, International Court of Justice (ICJ) er historisk, og det på flere måter. For i tillegg til den konkrete kjennelsen som åpenbart er i Bosnias disfavør, er det første gang domstolen overhodet behandler spørsmålet om folkemord.

Folkemord Og domstolen fastslo i sin kjennelse at Srebrenica-massakren i juli 1995 var folkemord, og at massakren ble utført av deler av den bosnisk-serbiske hæren. I kjennelsen heter det også at det daværende Jugoslavia, bestående av Serbia og Montenegro, leverte omfattende materiell og finansiell hjelp til de bosniske serberne.

– Retten finner at folkemordhandlingene i Srebrenica ikke kan tillegges Serbias statsorganers ansvar, heter det i den lange kjennelsen som rettens formann Rosalynn Higgins leste opp mandag formiddag.

Ikke bevist Hun sa også at retten ikke kunne finne Serbia som stat medskyldig i folkemord fordi det ikke er bevist at Serbia ga hjelp og støtte til de bosniske serberne på et tidspunkt da man visste at de ville begå folkemord.

Men samtidig fastslår altså domstolen at Serbia ikke brukte sin åpenbare innflytelse over de bosniske serberne til å forhindre at folkemord ble begått.

– Serberne burde ha gjort de største anstrengelser som sto i deres makt for å forsøke å hindre de tragiske hendelsene som fant sted i FN-enklaven, heter det i kjennelsen. Omfanget av massedrapene i Srebrenica kunne da kanskje vært mindre, mener domstolen.

DAMIR SAGOLJ
REUTERS