De døde villfuglene ble funnet nord og vest i landet.

– Basert på de testene vi har gjort, dreier det seg om H5N1, sier Dejan Krnjaic, som er direktør ved Serbias veterinærinstitutt.

Prøver er også sendt til Storbritannia for videre analyser.