Etter en lengre debatt i forsamlingen onsdag, ble FN-planen avvist med 225 mot 15 stemmer. De eneste som stemte for planen til FN-utsendingen Martti Ahtisaari, var representantene fra det liberaldemokratiske partiet LDP.

I stedet vedtok nasjonalforsamlingen en resolusjon der det heter at FN-planen «ulovlig legger grunnlaget for dannelsen av en ny, uavhengig stat på serbisk territorium».