Utenriksminister Jan Petersen fikk ingen klare løfter om at partene i Midtøsten vil stanse voldshandlingene og sette seg ned og forhandle, da han avsluttet et tre dagers besøk i regionen torsdag kveld.

Men han ser tegn til håp ettersom situasjonen i regionen har roet seg den siste tiden.

Mindre alvorlig

— Det Arafat anmodet meg om, etter at volden er blitt mindre alvorlig enn tidligere, var at det nå er viktig å komme videre med tillitsbyggende tiltak, slik at også den palestinske befolkningen ser at det skjer ting, sa Petersen etter møtet med Arafat torsdag kveld.

— For mitt eget vedkommende understreket jeg sterkt at de (palestinerne) er nødt til å legge en 100 prosents innsats ned i å kontrollere volden på palestinsk side. Men den utviklingen vi har sett siden Arafat holdt sin tale, er jo positiv. Det betyr at det kan være et momentum som det er viktig å forsøke å arbeidere videre med.

Petersen sa at Israel ikke må foreta seg noe som kan undergrave de palestinske forsøkene på å gjenopprette roen i Gaza og på Vestbredden.

(NTB)