Eksplosjonen fant sted for rundt 13 milliarder år siden, og skyldtes trolig at en stor stjerne brøt sammen. Dette kan ha skjedd rett etter Big Bang, «det store smellet», som er den populære betegnelsen på en teori om hvordan universet kan ha oppstått.

— Vi begynner endelig å få øye på levningene av noen av de eldste gjenstandene i universet, sier astronomen Daniel Reichart ved Chapel Hill-universitetet i den amerikanske delstaten North Carolina. Reichart ledet beregningene av når eksplosjonen fant sted.

Eksplosjonen kalles på fagspråket en Gamma Ray Burst eller GRB. - Denne eksplosjonen åpner døren for bruk av GRB som enestående og kraftige redskaper til gransking av det tidlige universet, sier professor Donald Lamb ved universitetet i Chicago.

Den første observasjonen av eksplosjonen ble gjort 4. september av den amerikanske romfartsadministrasjonen NASAs nye satellitt «Swift». Observasjonene fra «Swift» er senere bekreftet av teleskoper på jorda.