Neuroforskeren Paul Bach-y-Rita sa i 1960­årene at vi ser med hjernen, ikke med øynene. Hjernen tolker de signalene den får og danner bilder.

Denne hypotesen ligger bak et revolusjonerende hjelpemiddel for blinde og svaksynte som etter planen gjøres tilgjengelig for det amerikanske markedet i slutten av dette året, ifølge magasinet Scientific American.

Ser med tungen

Et lite kamera er festet til et par solbriller. Signalene sendes til en elektronisk enhet på størrelse med en mobiltelefon, som gjør lys om til elektriske impulser som alternativ til funksjonen i øyets retina hos seende personer.

Retina, eller netthinnen, er en del av øyet som består av celler som fanger opp synsinntrykk. Med teknologien BrainPort går imidlertid ikke impulsene via retina, men via tungen før de sendes videre til hjernen.

Det som kan ligne på en liten fluesmekker legges på tungen og 144 mikroelektroder stimulerer tungens nerveceller.

Brukerens hjerne lærer seg etterhvert å tolke impulsene og skape et bilde som gjør det mulig å bevege seg gjennom et rom og kjenne igjen gjenstander.

Denne videoen viser hvordan en blind mann klarer å gjenkjenne ord, se bilder — og til og med klatre ved hjelp av den nye oppfinnelsen. Læreprosess

Etter bare 15 minutter har blinde brukere av BrainPort lært seg å tolke enkle bilder. Deretter følger en læreprosess som sammenlignes med å lære å sykle.

Pasienter som har vært med på en ukentlig treningsprosess har snart kunnet finne døråpninger, trykknappene på heiser, lese tall og bokstaver og se kniv, gaffel og dekketøy på et bord, skriver Sientific American.

BrainPort er utviklet av selskapet Wicab Inc. Men selv forskerne som har utviklet det unike apparatet, er usikre på hvilke deler av hjernen som faktisk tolker signalene ­ om det er deler av hjernen som normalt tolker synsinntrykk, eller om det er deler av hjernen som tolker smaksintrykk fra tungen.

BrainPort er ventet ut på markedet i slutten av året eller begynnelsen av neste år. Prisen blir ca. 10.000 dollar pr. enhet.

I Norge er mer enn 1000 mennesker helt blinde. 130.000 nordmenn har så svekket syn at de regnes som synshemmede.

AP