Alle er enige om at Saddam Hussein ikke har vært noen engel.

Snarere har han, om bare en brøkdel av beretningene er sanne, ledet et skrekkregime som savner sidestykke i moderne tid.

Likevel er det enighet om at den tidligere presidenten har krav på en rettferdig og upartisk rettssak. Kall det gjerne en demonstrasjon av at det er det internasjonale rettssamfunnet som må være mønsteret, og at ingen statsledere kan sette seg ut over dette. Uansett hvilken makt de måtte ha.

UENIGHETEN STARTERved spørsmålet om hvilken domstol som skal behandle det som vil bli en omfattende tiltale mot Saddam Hussein.

En tiltale med både folkemord, krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten som de viktigste punktene.

Hvor mange det blir, vil avgjøres av hvilke bevis og indisiekjeder som kan fremskaffes. Både om forbrytelsene og hvilken rolle Saddam Hussein har spilt i planlegging og gjennomføring. Enten det nå gjelder bruk av gass i krigen mellom Irak og Iran, utslettelse av kurdiske landsbyer med gass eller drap på motstandere og allierte.

Irakerne vil gjerne gjennomføre rettssaken selv. Og har støtte fra USA for det.

Men er det egentlig mulig for Irak — som ikke har hatt noen form for uavhengig rettsapparat i alle fall de siste 30 årene - å gjennomføre en upartisk rettsprosess?

Vil hevnlysten være større enn rettferdighetssansen når tyrannen fra Tikrit stilles for retten?

Er det ikke en fare for at verden blir vitne til at det er seierherrenes justis som får råde?

EN TALSMANN FORovergangsregjeringen, Hamid al-Kifa'i, sier at dagens myndigheter vil holde fast på at det skal være en hundre prosent irakisk domstol.

Det er en hovedregel at krigsforbrytere bør stilles for retten så nær hjemlandet som mulig. Og det er knapt noen uenighet om at rettssaken mot den tidligere diktatoren vil være en viktig prøve på troverdigheten til den nye irakiske regjeringen.

Et viktig spørsmål er imidlertid om når en ny regjering kan komme på plass.

Arrestasjonen av Saddam Hussein har skapt håp om at dette vil gi grunnlag for en raskere stabilisering og normalisering av Irak, slik at valg kan gjennomføres og de samfunnsinstitusjoner som kjennetegner en demokratisk rettsstat, kan komme i arbeid.

DEN AMERIKANSKEjournalisten og forskeren Samantha Power har skrevet en uforglemmelig bok om USA og folkemord. Om hvordan USA både har gått i spissen for å straffe folkemord, og hvordan amerikanske politikere og embetsmenn har valgt å overse påstander og anklager om folkemord.

«Et problem fra helvete» heter boken til Power som kom ut i 2002. Den bygger bl.a. på tusenvis av nedgraderte dokumenter og intervjuer med politikere og embetsmenn.

Her kan man lese hvordan USA, som den nye irakiske regjeringens viktigste støttespiller, vil kunne møte seg selv i døren om prosessen mot Saddam Hussein utelukkende blir en irakisk prosess. Det gjelder både myndigheter og medier.

Rapportene om Iraks bruk av gass i krigen mot Iran og gassingen av den kurdiske byen Halabja - det kurdiske Hiroshima - i 1988 ble hele tiden omtalt som «iranske påstander». Samtidig fikk Irak god plass til å imøtegå rapportene. Også medarbeidere i viktige aviser som New York Times og Washington Post tok forbehold om at det var brukt gass, selv etter å ha besøkt Halabja.

I rettferdighetens navn må det tas med at Saddam Hussein på dette tidspunkt ikke var rent lite av en helt for USA og den vestlige verden. Ikke minst fordi han sto opp mot det iranske presteskapets islamske stat. Han ble sett på som en modererende og balanserende kraft i Midtøsten, og de færreste la vekt på at det var territoriale krav og ønske om å tilegne seg adgang til viktige oljeressurser som lå bak invasjonen i Iran i september 1980.

MEN AKKURATUSAs rolle i en viktig fase av Saddam Husseins regime kan rokke ved troen på en rettferdig prosess. Derfor bør heller ikke spørsmålet om en internasjonal prosess legges dødt.

USA har, tross sin motstand mot Den internasjonale domstolen, spilt en viktig rolle for Krigsforbryterdomstolene for det tidligere Jugoslavia og Rwanda slik at de ansvarlige for grusomhetene der har kunnet stilles til ansvar. Både politisk og finansiell støtte fra USA bidrar til at jakten på dem som fortsatt er på frifot, kan fortsette.

Den hvite sørafrikanske juristen Richard Goldstone, som var den første lederen av Sannhetskommisjonen etter at apartheidregimet var avskaffet i Sør-Afrika og som senere har vært sjefanklager ved krigsforbryterdomstolene både for det tidligere Jugoslavia og Rwanda, har presentert et forslag til løsning for en rettsprosess mot Saddam Hussein:

En domstol og et anklagerapparat satt sammen av lokale og internasjonale dommere og jurister, slik det er gjort i Sierra Leone og Kambodsja.

Det mener Goldstone kan sikre uavhengigheten og troverdigheten til en prosess mot Saddam Hussein - selv om den foregår i Irak.

RETTFERDIGHET MULIG? Er det egentlig mulig for Irak - som ikke har hatt noen form for uavhengig rettsapparat i alle fall de siste 30 årene - å gjennomføre en upartisk rettsprosess, spør BTs utenrikssjef Atle M. Skjærstad. <br/>ARKIVFOTO: YANNIS BEHRAKIS, REUTERS