Ifølge det historiske vedtaket skal bykjernen flyttes til åsen Luossavaara ved innsjøen Luossajärvi, nordvest for det nåværende sentrum.

– Nå har ballen begynt å rulle, og nå er det viktig at vi overbeviser regjeringen om at dette er det eneste rette for framtiden til byen og gruveselskapet LKAB, sier kommunalråd Kenneth Stålnacke.

Før flyttingen av byen kunne vedtas, måtte det klargjøres at en ny jernbanelinje skulle bli bygd i tunnel nordvest for byen. Det ble klarlagt i desember.

Dersom tunnelen ikke ble bygd, ville byutviklingen skje i nordøstlig retning, noe som vil forkortet LKABs liv, ikke så mye på grunn av mindre malm, men på grunn av prisen for å kjøpe opp eiendommer.

Flyttingen av byen skjer fordi gruvedriften under byen snart ville skade jernbanelinjen og på lengre sikt også true rådhuset, kirken, sykehuset og mange andre bygninger i sentrum.