Et team med forskere fra Norge har vakt oppsikt internasjonalt med nyheten om at de har klart å omprogrammere vanlige celler.

Dette er spesielt viktig fordi det kan bety at såkalt terapeutisk kloning vil bli overflødig.

Hud til hjerne

— Vi har tatt vanlige hudceller fra mennesker og omprogrammert dem til å bli immunceller, sier førsteamanuensis Bjørn Skålhegg ved Universitetet i Oslo, som leder teamet sammen med Dr. Philippe Collas.

— Det kan bety at man ikke trenger å gå omveien om befruktede egg for å lage celler som kan brukes i medisinsk øyemed, sier han.

Enkelt forklart betyr det at en hvilken som helst celle kan bli til en annen celle, sier Skålhegg. Forskningen ble publisert i mainummeret av Nature Biotechnology, det viktigste og mest prestisjefylte tidsskriftet for forskning.

Kloning overflødig?

Forskerne tror at celleterapi kan være løsningen på en rekke sykdommer, fra AIDS til Parkinson. Ved å sprøyte inn friske celler kan kroppen gjøres i stand til å lege seg selv.

Mye av celleforskningen har vært konsentrert omkring stamceller fra befruktede egg, eller embryoer.

For å høste stamcellene må embryoene ødelegges etter et par dager.

Dette har ført til enorme konflikter og hissige debatter om det etiske grunnlaget for slik forskning. I Norge sa et panel av lekfolk nei til terapeutisk kloning i november i fjor.

Slår på gener

Hittil har man trodd at det bare var stamceller som kunne gjøres om til andre celler i kroppen. Men nå har altså norske forskere motbevist dette. Cellene i kroppen har noen gener slått på, og andre slått av, avhengig av hvor de befinner seg. Genene som er slått på bestemmer hva cellen produserer.

Det er denne prosessen Skålhegg og teamet hans har manipulert.

— Vi la hudcellene i ekstrakt fra immunceller. Slik fikk vi slått på gener som vanligvis ville vært av i en hudcelle, mens andre ble slått av, forklarer forskeren.

Immunceller vil være nyttig for eksempel for pasienter med AIDS.

Problemet er å få denne forandringen til å bli permanent. Det har ikke teamet klart ennå.

— Dette er en vedvarende prosess som slett ikke er ferdig. Men vi er kommet et viktig steg på veien, sier Skålhegg, som er blitt intervjuet av medier fra hele verden de siste dagene.

I USA har den norske forskningen blitt omtalt iblant annet The New York Times. Der sier andre forskere at resultatene er lovende, men at det er for tidlig å si om dette kan erstatte terapeutisk kloning.

Teamet ved UiO jobber sammen med et amerikansk bioteknologifirma ved navn Nucleotech, der Collas er forskningssjef.

LØSNINGEN: Forskerne tror at celleterapi kan være løsningen på en rekke sykdommer, fra AIDS til Parkinson