Thorupgården pleiehjem på Nørrebro i København viser pornografi på hjemmets interne videokanal hver lørdag kveld, og dette har ført til færre voldelige episoder og mindre medisinforbruk. Pornofilmene er ifølge nyhetsheftet "Ældresagen" både sunnere, billigere og greiere enn beroligende medisin. Maj-Britt Auning som har arbeidet med demente-pasienter i 20 år, sier at både menn og kvinner på Thorupgården setter pris på pornotilbudet. Filmene blir vist sent på kvelden, og beboerne kan selve bestemme om de vil se porno eller ikke. Men personalet hjelper noen av de eldre med å finne riktig TV-kanal.

Mindre vold

De pårørende blir ikke tatt med på råd, med mindre det skal kjøpes en video til de eldre. Dette skyldes at barn ofte har vanskelig for å akseptere foreldres sexliv og fordi det kan virke støtende på en ektefelle at ens partner gjennom mange år gjerne vil se pornofilm.

Avdelingsleder Auning innrømmer at det kan være etiske dilemmaer forbundet med at personalet skal tolke demente-pasienters ønsker. Men hun mener at det er på tide at det blir vist respekt for de dementes behov, også de seksuelle.

ýDet er min holdning at personalet kan forsøke å vise en film og iaktta pleiehjemsbeboernes reaksjon for å avgjøre om dette er noe som fenger, sier hun.

For få år siden opplevde pleiehjemmet, som har 115 beboere, at det var nesten daglige voldsepisoder. I dag er det ingen. Denne utviklingen kan ikke bare tilskrives pornofilmene, men ifølge Auning har de hatt betydning for statistikken.

Prostituerte

Beboerne på Thorupgården har også muligheter til å få besøk av en prostituert — en såkalt besøksvenn - som gir seksuelle ytelser mot betaling. Avtalene blir inngått av personalet, og to mannlige beboere benytter seg for tiden av dette tilbudet, sier Auning.

Hun mener det bare er spørsmål om tid før kvinnelige beboere på hjemmet også velger å skaffe seg besøksvenner.

Det danske sosialdepartementet har utarbeidet et veiledningshefte med tittelen "Seksualitet uansett handicap" med retningslinjer for pleiepersonale og andre ansatte. Veiledningen fastslår blant annet at det er tillatt å hjelpe personer med nedsatt funksjonsevne til opplæring i onani, til å kontakte en prostituert eller å hjelpe personer som ønsker å ha samleie med hverandre.

Det kan imidlertid være vanskelig å sette anbefalingene ut i livet, fordi pleiehjemmene er preget av stram økonomi, stress blant personalet og mangel på arbeidskraft. I tillegg er mange av omsorgsarbeiderne unge med et helt annet språkbruk og andre normer enn de eldre.