Fra et juridisk ståsted er Milosevic fortsatt i live ettersom hans død ikke er offisielt registrert i den bydelen i Beograd hvor han bodde, skriver den serbiske avisa Press.

I henhold til serbisk lovgiving må enten Milosevics familie eller den serbiske ambassaden i Nederland forelegge et dokument til bydelsmyndighetene som stadfester at Milosevic er død.

«Så lenge dette dokumentet ikke forelegges, vil Milosevic fortsette å få invitasjoner til å avgi stemme,» skriver Press.

Dermed ser det ut til at selv naturlovene må vike for byråkratiets stringente regler og rutiner. Milosevic døde av naturlige årsaker i mars mens han satt i varetekt ved FNs krigsforbryterdomstol i Haag i Nederland.