Rapporten fra FNs internasjonale fond for landbruksutvikling (IFAD), som er den hittil mest omfattende undersøkelsen av denne pengestrømmen, viser at 150 millioner immigranter fra utviklingsland i 2006 sendte hjem mer enn 300 milliarder dollar, i overkant av 1.600 milliarder kroner.

Beløpet er tre ganger større enn den samlede bistanden, skriver den danske avisa Politiken.dk.

Pedro de Vasconcelos, programleder i IFAD, kaller pengeoverføringene for globaliseringens menneskelige ansikt.

– Dersom man fjernet disse pengeoverføringene fra en dag til den neste, ville man oppleve både økonomiske og sosiale kriser, ikke i løpet av år, men i løpet av få uker, sier de Vasconcelos