NTB

Nauru beskrives som et mareritt av miljøødeleggelser, fattigdom og økonomisk kriminalitet.

Øya ligger midt på ekvator, rundt 6.000 kilometer fra Christmas Island, der flyktningene har oppholdt seg den siste uken. Nauru er på bare 21 kvadratkilometer, og har ca. 12.000 innbyggere.

Rike på fuglemøkk

Tidligere var Nauru et rikt land, takket være lukrativ eksport av fosfat og få til å dele på inntektene. Det var de store forekomstene av fosfatholdig guano — fuglemøkk - som var inntektsgrunnlaget.

Øya ble en tid kalt Stillehavets Kuwait. Men de gode tidene er for lengst forbi, og den høyverdige fosfaten er så godt som borte. Igjen ligger to tredeler av øya som et månelandskap, der fosfaten har vært hentet ut.

Hvitvasking

I panikk over å kunne bli stående på bar bakke, har øya satset på hvitvasking av penger. Mer enn 600 milliarder kroner med russisk opphav ble flyttet gjennom øyas 400 postkassebanker bare i 1998, ifølge amerikanske myndigheter.

Den tidligere rikdommen førte til at innbyggerne på Nauru la seg til usunne spisevaner. Kombinert med at befolkningen trolig er sterkt utsatt for en genetisk betinget sukkersyke har det har ført til utbredt overvekt og en forventet levealder på bare 55 år. Hele 45 prosent av befolkningen skal ha sukkersyke, selv om dette dels skal være genetisk betinget.

Avhengig

Nauru er i dag så fattig at øya er helt avhengig av Australia. Det oppstår jevnlig mangel på drivstoff, og dermed også strømbrudd. Også drikkevann må Nauru få fra Australia.

Derfor kunne ikke Naurus president Rene Harris si nei da Australias statsminister John Howard spurte om Nauru ville ta imot en del av flyktningene fra "Tampa". Alle kostnader skal selvsagt dekkes av Australia, og flyktningene skal i første omgang bare være på Nauru til asylsøknadene deres er behandlet, selv om det kan ta lang tid.