Encounter 2001 arbeider med et ubemannet romfartøy som skal fylles med DNA fra opp til 4,5 millioner mennesker. Digitale fotografier, beskjeder og hårprøver skal også puttes i en kapsel og sendes ut av Solsystemet. Selskapet håper at kapselen skytes opp i 2003. Prosjektet koster 25 millioner dollar.

67.000 mennesker har allerede meldt sin interesse. Blant dem er den 83 år gamle science-fiction-forfatteren Arthur C. Clarke.

Fartøyet skal bruke solkraft. Encounter 2001 sier det vil ta 15 år å nå Pluto, melder CNN.

(Origo)