Senatets justiskomité ga grønt lyst til Roberts med 13 mot 5 stemmer. Tre demokrater sa ja til president Bushs kandidat.

50 år gamle Roberts kandidatur som ny leder av høyesterett skal opp til en endelig avstemning i Senatet neste uke.

Roberts har de siste to år vært dommer i en ankedomstol i Washington DC, men han har også lang fartstid som en viktig medarbeider i Det hvite hus under presidentene Ronald Reagan og George Bush senior.