Alito erstatter den mer moderate dommeren Sandra Day O’Connor. Godkjennelsen betyr en betydelig seier for president George W. Bush som ønsker å bringe amerikansk høyesterett mot høyre.

Alito vil kunne påvirke lovgivningen i omstridte saker som abort og borgerrettigheter.