Det er ventet at president George W. Bush vil undertegne loven fredag.

Loven gir politiet utvidete fullmakter til å avlytte telefoner, dele etterretningsinformasjon, spore internettkommunikasjon og slå ned på mulig hvitvasking av penger. Så snart loven er undertegnet vil justisminister John Ashcroft gi beskjed til alle føderale statsadvokater og FBI-agenter om å ta i bruk tiltakene med en gang.

Det tar vanligvis flere måneder før større lovendringer blir godkjent i Kongressen, men denne loven har blitt gått gjennom prosessen på under seks uker, som en følge av terrorangrepene mot USA 11. september.

Borgerrettsgrupper har protestert mot loven, som de mener truer sivile rettigheter.

(NTB)