Med 50 mot 48 stemmer sa Senatet nei til til å starte tilbaketrekkingen fra Irak om 120 dager.

Det hvite hus har truet med å legge ned veto mot planen, som har satt 31. mars neste år som sluttdato for tilbaketrekkingen, fordi de mener at en fast dato for tilbaketrekkingen vil styrke opprørerne i Irak.

Like etterpå vedtok Senatet med stort flertall en resolusjon som uttrykker støtte til styrkene i Irak.

Demokratene vant imidlertid en taktisk Irak-seier i Representantens hus torsdag, da en plan om å få alle amerikanske soldater ut av Irak innen 1. september 2008 passerte det første hinderet og ble godkjent av en viktig komité.

Forslaget kan bli tatt opp i en plenumsdebatt i Representantenes hus allerede i neste uke, men også her truer Bush med veto. I tillegg kreves det 60 ja-stemmer i Senatet for å få gjennomslag for det kontroversielle forslaget, noe som synes å være utenfor demokratenes rekkevidde.