Selvmordsbomberen så ut til å ha vært ute etter utenlandske soldater ved NATO-basen i byen, ifølge innenriksminister Zemarai Bashary.

– Ingen norske soldater er rammet av angrepet, opplyser Kjetil Eide ved Fellesoperativt hovedkvarter til NTB. Norge har ledelsesansvaret for flyplassen.

Eksplosjonen skjedde ved porten til den militære delen av flyplassen, som vanligvis voktes av afghanske soldater. Eksplosjonen var svært kraftig.

Selvmordsbomberen forsøkte å kjøre inn gjennom porten. Han rammet et NATO-kjøretøy, men bilen hans eksploderte først litt senere, etter at NATO-kjøretøyet var kjørt bort, sa en afghansk soldat som var vitne til episoden. Det er ikke klart om noen ble såret i ISAF-bilen.

Selvmordsbomberens bil gikk i lufta rett ved siden av en gruppe mennesker, blant dem afghanske soldater, og mange ble liggende igjen på bakken, ifølge et vitne. ISAF-soldater sperret straks av hele området.

Det er ikke klart hvem som sto bak attentatet, men Taliban ar tidligere stått for lignende angrep i Kabul.

ISAF-flyplassen befinner seg like ved Kabuls internasjonale flyplass i et travelt område øst for byen.