Irland mener Storbritannia har brutt Havrettskonvensjonen ved å gi grønt lys for oppstart av et nytt anlegg for produksjon av såkalt MOX-brensel, som er en blanding av plutonium og uran.

Irland presenterte sine krav for Den internasjonale havrettsdomstolen i Hamburg i forrige uke, og ber om at domstolen som en slags midlertidig forføyning nekter Storbritannia å starte det nye anlegget inntil det foreligger en endelig rettsavgjørelse fra domstolen.

Bindende

Irlands krav vil bli behandlet mandag og tirsdag neste uke, og en kjennelse kan ventes etter et par uker, får NTB opplyst ved havrettsdomstolen. En kjennelse i Hamburg vil være bindende både for Irland og Storbritannia.

Samtidig behandler en britisk domstol krav fra miljøorganisasjonene Greenpeace og Friends of the Earth om at MOX-anlegget stoppes fordi vedtaket om å starte produksjonen er gjort på sviktende grunnlag. British Nuclear Fuel Ltd, BNFL, har ifølge miljøorganisasjonene utelatt viktige kostnadspunkter i sin søknad om oppstart. En kjennelse er ventet mot slutten av neste uke.

Norsk støtte

Både Irland, Norge og de andre nordiske landene reagerte skarpt da den britiske regjeringen tidligere i høst ga grønt lys for oppstart av det omstridte MOX-anlegget ved Sellafield i Nordvest-England. Spor av radioaktiv forurensning fra Sellafield er funnet både i Irskesjøen, i Nordsjøen og nordover langs norskekysten.

Det nye anlegget betyr økt aktivitet ved Sellafield. Norske politikere har lovet å gi politisk og moralsk støtte til Irland i deres sak.

MOX-anlegget skal produsere brennstoff til atomkraftverk, basert på uran og plutonium fra en lang rekke land. Planen var å sette anlegget i drift 23. november, men oppstarten er nå ifølge BNFL utsatt til 20. desember.

(NTB)