ATLE ANDERSSON atle.andersson@bt.no

Det opplyser pressetalskvinne Katrine Kristiansen i miljøstiftelsen Neptun til BTs nettutgave.

Etter at skipperen om bord på aktivistfartøyet «Genius» var blitt avhørt i en time, forlot politimannskapene båten. En av aktivistene om bord forteller til BT at avhøret foregikk i en gemyttlig tone.

— Aksjonen fortsetter nå med uforminsket styrke. Dykkerne fortsetter sine operasjoner ved utløpet av rørledningen, forteller Kristiansen.

Hver eneste dag spyles åtte millioner liter spillvann med radioaktivt avfall ut gjennom rørledningen til Irskesjøen. Disse utslippene er årsaken til den økende radioaktive forurensningen langs norskekysten.

Seks aktivister fra den nyetablerte miljøstiftelsen Neptun ankret klokken åtte i dag morges opp ved utslippsrøret fra det omstridte atomgjenvinningsanlegget ved Irskesjøen. Formålet er å stanse utslippene av det radioaktive stoffet technetium-99, som også forurenser norske kystområder.

Aksjonen foregår om lag en nautisk mil utenfor atomanlegget.

Blokkere røret? Det var i ettermiddag uvisst om aktivistene fra Stop Sellafield-aksjonen ville gjøre forsøk på å blokkere utslippsrøret som ligger på om lag 20 meters dyp. Men BT får bekreftet fra en av aksjonistene at de har dykkere om bord i fartøyet «Genius», og at en undervannsoperasjon med to dykkere ble igangsatt like etter klokken åtte.

— Det er en dramatisk operasjon. Vårt ultimatum til britene er: Steng Sellafield, eller så gjør vi det. Dette kan ikke fortsette, sa en av aktivistene til BT like før aksjonen ble igangsatt.

Under oppsikt Inntil de ble bordet like før klokken 13, ble aktivistene holdt under oppsikt av et fartøy fra den britiske kystvakten.

En av aksjonistene om bord fortalte til BTs nettutgave i 12.30-tiden at åtte-ti politibiler da hadde kjørt frem til stranden like nedenfor atomanlegget.

Det er den britiske atompolitistyrken som har ansvaret for sikkerheten ved Sellafield-anlegget.

En av aksjonistene forteller at dykkerne er i gang med å kartlegge forholdene rundt utslippsrøret. Dårlig sikt vanskeliggjør denne operasjonen.

Brev til Blair I samme øyeblikk som aktivistene ankret opp utenfor Sellafield, sendte stiftelsen Neptun brev til statsministrene Tony Blair og Jens Stoltenberg. Her kaller de aksjonen for en nødrettshandling.

— Neptun vil ta i bruk alle legale tiltak, deriblant ikkevoldelige aksjoner, for å få Sellafield stanset, opplyser pressetalskvinne i Neptun, Katrine Kristiansen.

Bergens Tidende avdekket nylig at den radioaktive forurensningen langs norskekysten er blitt seksdoblet siden midten av 1990-tallet. Årsaken er utslippene av det radioaktive stoffet technetium fra Sellafield.

I brevet til Blair skriver stiftelsen Neptun at de forventer at britiske myndigheter øyeblikkelig setter i verk tiltak som vil føre til at atomgjenvinningsanlegget blir stengt.

Krever norsk protest - Aksjonen finner sted fordi det er helt umulig å akseptere at technetium fra Sellafield fortsetter å forurense havområdene på hele den nordlige halvkule, heter det i brevet.

Neptun krever også at statsminister Jens Stoltenberg retter en krass protest mot den britiske regjering.

— Vi krever at Norge går i bresjen for denne saken, og tar forurensningsproblemene rundt technetium-utslippene opp i alle relevante fora, sier pressetalskvinne Katrine Kristiansen.

Stiftelsen Neptun opplyser på sin egen nettside (www.stopsellafield.com) at den har som formål å arbeide for å stoppe ødeleggelse av natur og miljø, og «sette i gang tiltak som fremmer dette formålet».

AKSJON: Seks norske miljøaktivister har ankret opp utenfor Sellafield for å stanse de radio-aktive utslippene.