Bare i 1996 ble over fire tusen barn bortført fra den sørlige og sørøstlige delen av Nigeria og solgt som slaver i Gabon, Benin, Togo, Burkina Faso, Elfenbenskysten og Kamerun. Hver måned rapporteres minst 20 tilfeller av barnehandel over den nigerianske grensen i delstaten Sokoto i nord. Barna blir ofte utnyttet i prostitusjon og annen seksuell kriminalitet.I juni ble en nigeriansk forretningskvinne siktet for å ha bortført og solgt 15 barn. Nasjonalforsamlingen behandler for tiden et lovforslag som vil kriminalisere handel med barn. Nigeria undertegnet en afrikansk traktat for barns rettigheter i mai.