JAN TYSTAD

I hele katastrofeområdet i Asia er det kriminelle gjenger som er eksperter på å kidnappe og selge barn til prostitusjon, til illegal adopsjon eller som hushjelper i hjem til rike mennesker i Asia, Europa og Amerika, sier Christine Beddoe i ECPAT (End Child Prostitution, Pornography and Trafficking).

Denne organisasjonen har helt siden den ble startet i 1994 kjempet mot barneprostitusjon og salg av barn. Den har avdelinger i en rekke land og har reddet foreldreløse barn som lever av å selge varer eller seg selv langs strendene i Thailand, Indonesia og Sri Lanka.

UNICEF

Christine Beddoe er enig med UNICEF-lederen Carol Bellamy som i forrige uke uttalte at organiserte, kriminelle syndikater forsøker å tjene penger på barnesalg. De har sendt ut sms-tilbud om at de kan skaffe barn til dem som måtte ønske å adoptere, «Enten det gjelder adopsjon eller salg til prostitusjon, så gjelder det å stanse disse gjengene», sa Bellamy.

— Det er ikke slik at kriminelle gjenger strømmer til nå. De har eksistert lenge og operert i årevis i land som Thailand, Sri Lanka og Indonesia, sier Christine Beddoe. ECPAT har i lang tid hatt slike gjenger i søkelyset for eksempel i Aceh-provinsen på Sumatra. Det er det området som ligger nærmest senteret for jordskjelvet og som ble hardest rammet.

Registreres

Ifølge ECPAT er den viktigste oppgaven å registrere barna og forsøke å finne foreldrene, eller nærmeste familie.

— Det beste for barna er at de får leve hos naboer eller familiemedlemmer i det området de kjenner best. ECPAT mener at hvis dette ikke lykkes, må de enten bli tatt hånd om av naboer i et område de kjenner og hvor de føler seg trygge eller plassert i barnehjem som en siste utvei. Men hvis dette er eneste måte å hindre kriminell utbytting, så må det gjøres, sier Christine Beddoe.

— Hva skjer med barna hvis de faller i hendene på kriminelle?

— For oss er det for tidlig å si med sikkerhet hva som vil skje med disse barna etter denne katastrofen. De blir foreløpig tatt hånd om av hjelpeorganisasjoner og myndigheter. Men erfaringene fra disse områdene i Asia, er at barn som kidnappes eller kjøpes, blir tatt bort fra sine nærmiljøer og havner som ofre for illegal adopsjon eller som prostituerte i bordeller i andre deler av landet, sier Beddoe.

ECPA ønsker ikke at de som vil bli adoptivforeldre skal dra i flokk og følge til Indonesia eller Thailand og hente barn nå. Adoptivvirksomhet må foregå under kontroll. Landets regler må følges og adoptivforeldrene må selv finne seg i at deres situasjon og dere ønske om å adoptere blir gransket av myndighetene.

Barnesalg

I mange år er barn blitt kjøpt fra foreldre, eller kidnappet i Thailand og på Sri Lanka. Så langt tilbake som på midten av 1980-tallet fantes det «butikker» for salg av barn ved jernbanestasjonene i Bangkok. Dit kom det kjøpere av alle slag. Noen ville ha hushjelper, andre var utvilsomt ute etter jenter som kunne bli prostituerte. På Sri Lanka ble nyfødte og eldre barn holdt på hemmelige steder til de hadde fått nok mat slik at de ble tiltrekkende

Deretter ble de flyttet til barnehjem og vist frem til kundene, som kunne kjøpe dem for tusenvis av kroner. Barna var enten stjålet eller kjøpt, noen kom fra landsbygden, andre ble kjøpt like eter fødselen på sykehusene og ammet av surrogatmødre.

Det er en million barn som er i fare i katastrofeområdene etter flodbølgen, hevdet britiske hjelpeorganisasjoner tirsdag. Barna risikerer alvorlige sykdommer på grunn av mangel på rent vann, medisiner og legehjelp. Beregninger går ut på at 40 prosent av de 146.000 som man mener er omkommet, var barn.