I intervjuet, som ble sendt rundt klokka 14.15 norsk tid, sa Hamdan blant annet at norske muslimer aksepterer Magazinet-redaktør Vebjørn Selbekks unnskyldning for å ha trykket Muhammed-karikaturene, opplyser kanalens korrespondent i Norge, Samir Shatara.

– Dette er veldig bra for Norge – spesielt det at norske muslimer godtar Selbekks unnskyldning på denne måten. En av mine kolleger i Egypt ringte meg etterpå og mente dette var den beste måten Norge kunne dempe reaksjonene på, sier Shatara til NTB.

Også konkurrenten Al-Arabiya viet god plass til Mohammed Hamdan fredag ettermiddag. Kanalen sendte et telefonintervju med Hamdan klokka 17.10 norsk tid.

– Det er regnet for å være beste sendetid. Hamdan opplyste om Selbekks beklagelse, og at alle imamene i Norge har godtatt beklagelsen gjennom en felles uttalelse, sier journalist Ashraf Al Khadra.

I intervjuet fikk de arabiske TV-seerne også resultatet av spørreundersøkelsen som fredag ble offentliggjort i Aftenposten, der 57 prosent av de spurte mente det var galt av mediene å offentliggjøre karikaturtegningene av profeten Muhammed.