En dommer i delstaten Texas ga mandag ordre om at barnevernet skulle begynne å utlevere barna til foreldrene fra samme ettermiddag av. Det er to måneder siden foreldrene ble fratatt barna, etter mistanke om at de ble utsatt for overgrep.

I henhold til den rettslige ordren skal barna ikke forlate eller tas med ut over delstatens grenser. Foreldrene blir dessuten pålagt å følge undervisning om hvilke rettigheter og plikter de har i forholdet til sine barn.