Aksjonene fant sted i byene Haag og Amsterdam, opplyste den nederlandske riksadvokatens kontor tirsdag. De seks som ble pågrepet, skal ha rekruttert muslimer til «en internasjonal jihad (hellig krig)», het det i kunngjøringen.

Dette rekrutteringsarbeidet er klart i strid med nederlandsk lov, het det videre.

Arrestasjonene skal ha skjedd som ledd i en etterforskning som nederlandsk politi satte i gang for ett år siden.