I tillegg har hver tredje ungdom blitt utsatt for krenkelser, trusler eller vold. Det viser en ny rapport fra en forskergruppe i Sundsvall.

Over 2000 unge kvinner og nesten 1000 unge menn som besøkte ungdomsmottak våren 2007, inngår i undersøkelsen. Ungdommene har svart på detaljerte spørsmål om vold.

— Jentene er mer utsatt for seksuell vold, mens guttene er mer utsatt for fysisk vold, sier en av forskerne, Helena Blom, til Sveriges Radio.

Forskningen er gjort i samarbeid med Umeå universitet og Nationellt Centrum för kvinnofrid.