Tanken om at ingen mennesker på jorden er lenger enn seks ledd unna, er en forførende tanke som er blitt brukt i både forskning, filmer og bøker.

95 prosent feil

Ideen stammer fra den amerikanske forskeren Stanley Milgram. Han gjorde eksperimenter hvor han spurte folk om å sende et brev videre til noen de kjente ved navn. Målet var å få det til en navngitt person de ikke kjente som bodde i en annen by. I gjennomsnitt ble brevet videresendt seks ganger, noe som ledet til teorien om at det ikke er mer enn seks ledd mellom alle verdens innbyggere.

Nå viser det seg imidlertid at forskningen i beste fall var kvalifisert gjetning. Ifølge en artikkel på BBC, var 95 prosent av brevene fremdeles ikke kommet frem etter å ha blitt videresendt seks ganger. En del av brevene kom aldri frem i det hele tatt.

— Vandrehistorie

Professor i psykologi Judith Kleinfeld ved Alaska Fairbanks University, gikk tilbake til forskningsmaterialet til Milgram og gjorde de oppsiktsvekkende funnene.

— Seks-ledd-teorien er det akademiske svaret på en vandrehistorie, sier Kleinfeld til BBC.

Milgram ble viden kjent for sin berømte påstand, men påstanden er altså ikke fundert i forskning.

— Jeg var sjokkert, sier Kleinfeld.

Test ga ti ledd

Hun så også etter andre studier av det samme fenomenet, og i den nyeste, foretatt for to år siden, kom bare tre prosent av brevene frem til mottakeren.

Kleinfeld mener at mye viktigere enn antall ledd, er kvaliteten på leddene.

— Vi liker ideen om at det bare er seks ledd mellom oss, fordi det gjør at verden føles nærmere, sier Kleinfeld.

At vi bare er seks ledd unna hverandre kan være et rimelig håp, men noe faktum er det ikke.

Det underbygger også BBCs egen test . Reporteren brukte i hvert fall ti linker på å finne frem til en tilfeldig person i Grimsby.