— Kom dere ut og bruk systemet, sier styreformannen i kollektivselskapet i New York, Joseph Lhota, ifølge New York  Daily News.

For nå er trafikkavviklingen i undergrunnen i New York tilbake på skinner.

Se bildeserie fra New Yorks undergrunn øverst i saken.

For én uke siden ble hele undergrunnen i New York stengt, og alle togene ble kjørt til høyereliggende områder.

5,5 millioner passasjerer hver dag

Da Sandy slo innover New York ble store deler av undergrunnen oversvømmet. I uken som har gått har det blitt jobbet intensivt med å tømme tunnelene under byen for vann, slik at t-banen igjen kan frakte millioner av passasjerer fra a til å.

— Vi må finne noen langsiktige, eller mer langsiktige løsninger på dette, sier New Yorks borgermester Michael Bloomberg.

Ifølge en forskningsrapport fra somNew Yorks avdeling for miljøvern ga ut vil «stadig stigende havnivå og klimaendringer trolig føre til farlig flom i de kommende tiårene».

Rapporten pekte på at mye av regionen ligger under tre meter over havet, og vil dermed være utsatt for en såkalt «hundreårsflom».

— New York har hundreårsflom annenhvert år nå, lød den noe sarkastiske beskjeden fra New Yorks guvernør Andrew Cuomo tidligere denne uken.

Cuomo mener at klimaendringene bør tvinge alle valgte ledere til umiddelbar handling.

Kan bli debatt om infrastrukturen

Og i dagene som kommer vil antagelig debatten om hvordan New York på en bedre måte kan ta forholdsregler mot flom og ekstremvær i fremtiden blusse opp.

Allerede nå har klimaforskere kommet med innspill på hva de mener bør gjøres.

Ben Orlove ved Columbia University peker på at byen først må takle de umiddelbare problemene, som strømbrudd og problemene med t-bane-nettet, før det blir sett på hvordan infrastrukturen kan bedres i fremtiden.

— Vi må være nyskapende. Og så bør vi vurdere tiltak som å sette opp flomporter ved munningen av Hudson og andre sårbare punkter, som kan holde bølgen tilbake, sier Orlove.

Men å gjøre New Yorks t-banenett vanntett kan vise seg å bli en stor utfordring. Lucius Riccio, tidligere sjef for samferdselsdepartementet i New York, sier at å gjøre det vil være en ingienørbragd på lik linje med selve konstruksjonen av systemet.

— Men våre ingeniører er klare for oppgaven, dersom de blir gitt tid og ressurser, sier Riccio.