Hullet ligger i ytterkant av Centaurus A-galaksen, ti millioner lysår borte fra planeten vår.

Svarte hull oppstår når de største stjernene er utbrente og bryter sammen eller når to galakser kolliderer.