I en meningsmåling som ble presentert i den israelske avisa Maariv fredag, sier 78 prosent av de spurte at de er fornøyd med Olmerts prestasjoner som statsminister. For to uker siden, før Libanon-krisen, var kun 43 prosent tilfreds.

Samtidig viser meningsmålingen at hele 95 prosent av de spurte mener Israels militæroffensiv mot Hizbollah er «rettferdiggjort og korrekt.»

90 prosent av de spurte mener at Israel bør fortsette militæroffensiven til Hizbollah-geriljaen er drevet ut av Sør-Libanon, og kun deretter begynne forhandlinger om løslatelse av de to israelske soldatene som er tatt til fange av Hizbollah-geriljaen.

Meningsmålingen er basert på et representativt utvalg på rundt 800 personer og har en feilmargin på 4,3 prosent.