Bakgrunnen er at statsminister Göran Persson flere ganger under valgkampen har avvist Vänsterpartiet som aktuell regjeringspartner.

I et innlegg i avisen Dagens Nyheter skriver partiets leder, Gudrun Schyman, at Vänsterpartiet kan bli tvunget til å delta i en mistillitsvotering etter valget hvis Persson mener alvor. En slik situasjon mener Schyman kan oppstå hvis statsministeren presenterer et program som verken får støtte fra de borgerlige partiene eller Vänsterpartiet.

— En slik mistillitsvotering ville ha som formål å tvinge regjeringen til å gjøre det klart hvordan den har tenkt å samle flertall for sin politikk i nasjonalforsamlingen, skriver Schyman.

Schyman mener at Vänsterpartiet har samarbeidet godt med sosialdemokratene i inneværende periode. Hvis partiene fortsetter å komme godt overens, mener Schyman det vil være naturlig å danne en koalisjonsregjering, eventuelt sammen med Miljöpartiet. (NTB)