FRANK M. ROSSAVIK

Düsseldorf

Schröders nære medarbeider, SPD-formann Franz Müntefering, kom med utspillet etter at nederlaget i Nordrhein-Westfalen var et faktum i kveld.

Det kom helt uventet på det politiske miljø i Europas største land.

— Det er på tide å få en avklaring i Tyskland. Menneskene må si klart fra om hvem de vil bli regjert av, sa Müntefering.

Sentralstyret i SPD skal diskutere saken på tirsdag, men i og med partilederens utspill regnes det som sikkert at forslaget om nyvalg fremmes for Forbundsdagen i Berlin. Der har SPD flertall, sammen med De Grønne.

Grunnen til at det trolig blir nyvalg er at Gerhard Schröders regjering av SPD og De Grønne de siste par årene har mistet handlingsrom ved å tape den ene delstaten etter den andre. Da Nordrhein-Westfalen falt i dag, falt samtidig den siste SPD/De Grønne-regjeringen i Tysklands delstater.

Da valgdagsmålingen ble offentliggjort her i Landdagen i Düsseldorf kl 18, Nordrhein-Westfalens parlament, brøt det ut spontan jubel hos CDU. Partiets kandidat Jürgen Rüttgers avløser den sittende statsministeren Peer Steinbrück.

Det konservative partiet mistet makten i Tyskland da Helmut Kohl tapte oppgjøret mot Gerhard Schröder i 1998, men CDU ligger nå godt an til å komme tilbake.

CDUs partileder Angela Merkel gratulerte sine partifeller med seieren. For Merkel er denne seieren viktig – hun konsoliderer sin stilling som opposisjonens kanslerkandidat neste år.

Ifølge foreløpige tall i NRW har CDU fått 45 prosent av stemmene, opp åtte siden forrige valg. Partiets koalisjonsparner FDP får 6,0 (-3,8). SPD får 37,5 (-5,3) og partner De Grønne 6,0 (-1,1). WASG, SPD-utbryterne som stilte for første gang, fikk 2,0.