KENT OLSEN

Den sosialdemokratiske kansleren Gerhard Schröder er blitt mildere i tonen siden valgkvelden, da han kompromissløst gjorde krav på posten som kansler: «Jeg er den eneste som kan stille en stabil regjering!»

Forut for dagens «sonderingsmøte om innhold» med de kristeligdemokratene CDU/CSU og deres leder Angela Merkel, har Schröder sagt at han går inn for denne koalisjonen.

Merkels krav

Tar man ham på ordet, fraviker han sitt ultimative krav om å ville beholde makten som kansler. Det svekker sosialdemokratene i SPDs betingelse om at partiet kun ville gå inn i en koalisjon hvis Schröder fortsetter på kanslerposten.

Schröder sa i en tale i går i Strasbourg at «velgerne har stemt for en fornyelse av sitt land uten å ville gi slipp på det sosiale samholdet. Det krever en regjering som bør gjøre dette til sin førsteprioritet, og jeg er helt sikker på at en slik regjering vil bli dannet i form av en stor koalisjon».

Schröder deltar selv i sonderingsmøtet i dag, der han konfronteres direkte med Angela Merkel. I maktkampen om kanslerposten møter Angela Merkel til gjengjeld med det ultimative krav at SPD skal akseptere henne som ny forbundskansler, før koalisjonsforhandlingene overhodet kan komme på tale.

Mye felles

CDU/CSU vant tre mandater mer enn SPD ved valget forrige søndag og fastholder at det ifølge forretningsordenen — og tradisjonen - er den største parten som stiller med forbundskansleren.

Ved det andre sonderingsmøtet i dag kommer partienes konkrete forslag til fremtidens politikk opp på bordet. De to partene har nærmet seg hverandre i kampen om sentrum i tysk politikk. Det er imidlertid første gang i republikkens historie at det ikke er mulig for et av de to store partiene å kunne danne koalisjon sammen med et av de mindre partiene.

Reelle forhandlinger om regjeringsdannelse ventes først innledet når det utsatte valget i Dresden er avvikle søndag. Det valget kan ikke endre vesentlig på styrkeforholdet.

SPD og CDU/CSU har mye til felles i sin politikk. Bl.a. har de i fellesskap de siste årene gjennomført flere lover om velferdsstaten, dvs. nedskjæringer.