Schröder sa foran et møte i sosialdemokratenes partiledelse mandag at han ønsker et bredt forlik om innvandringspolitikken med den konservative opposisjonen.

Den rød-grønne regjeringskoalisjonen skal mandag kveld diskutere hva de videre skal foreta seg i innvandringsspørsmålet. De grønne krever en lovrevisjon på dette feltet før valget neste år. NTB