• Vi ser et mye større innslag av dansker, svensker og finner enn nordmenn i forretningsmiljøet i Moskva. Det er synd, for det er store muligheter i Russland nå.

Det sier Jostein Davidsen, leder for Nycomeds russiske virksomhet siden 1994.

— Russland blir et stadig større og viktigere marked. De store norske bedriftene er der, men det er mange andre som burde vært på plass i Moskva, sier han.

Voksende middelklasse

Davidsen (47) fra Askøy, legger til at mange norske bedrifter har satset vest og nord i Russland, for eksempel i St. Petersburg og i Murmansk. Han er likevel ikke i tvil om at mange flere kunne tjent på å satse i Russland.

— Den økonomiske veksten i landet er svært sterk. Dessuten er det i ferd med å utvikle seg en velstående middelklasse. Rundt 10-12 prosent av landets 145 millioner innbyggere er i denne gruppen. De blir stadig rikere, og det betyr mye kjøpekraft, sier Davidsen.

Nycomed etablerte seg i Moskva allerede i Sovjet-tiden midt på 1980-tallet, og har opplevd skiftende tider. Etter kaoset rundt Sovjetunionens oppløsning gikk det gradvis fremover. I 1998 hadde bedriften 200 ansatte. Men så kom krakket. Halvparten av staben måtte gå, og det ble vurdert å trekke seg helt ut.

- Fantastisk vekst

— Heldigvis bestemte vi oss for å bli. De siste seks årene har vi hatt en fantastisk vekst. Nycomed Russland-CIS, som har ansvaret for det russiske markedet pluss de tidligere sovjetiske republikkene utenom Baltikum, har økt salget fra 140 millioner norske kroner i 2000 til 1,2 milliarder i 2005, forteller Davidsen.

Noe av veksten kan forklares med at store grupper russere har fått full refusjon for utlegg til reseptmedisin. Det gjelder krigsveteraner, uføre og eldre, til sammen 15 millioner mennesker. Etter hvert skal flere grupper få gratis medisin, det betyr at markedet vil vokse enda mer.

— I dag har vi nær 900 ansatte i Russland, de fleste leger og farmasøyter, sier Davidsen.

Hverdag uten korrupsjon

Han kjenner seg ikke helt igjen i bildet av Russland som et land der man må benytte korrupsjon og mafiabeskyttelse for å drive forretning.

— Jeg antar at korrupsjon er utbredt, men jeg tror det helst skjer innen for eksempel underholdningsbransjen og rene russiske virksomheter. De fleste store internasjonale selskapene har retningslinjer som sier at de ikke skal delta i slik aktivitet. Hos oss har vi et etisk regelverk som setter klart forbud. Vi taper heller penger fremfor å delta i korrupsjon.

Stort byråkrati

Byråkratiet er fortsatt stort. Det tar lang tid og mye papirarbeid å etablere et selskap. Skatterapportering og andre skjemaer krever flere ansatte enn her for å holde orden i papirene.

— Vi må hele tiden være forberedt på kontroller. Myndighetene kommer ofte på inspeksjon for å sjekke at vi har betalt skatt, at de ansatte har riktige kontrakter eller at pensjonsinnbetalingen er i orden.

At det skal være så vanskelig å få betalt for leveranser til russiske bedrifter, er betydelig overdrevet, skal man tro Nycomed-sjefen.

— Vi har ikke krevd forhåndsbetaling for noe vi har levert de siste fem årene. Likevel har vi ingen problemer med utestående fordringer. Det har nok sammenheng med at vi har vært i Russland lenge, og etter hvert blitt ganske store.

— Det er også et poeng at russerne liker å jobbe med folk de kjenner, legger Davidsen til.