Undersøkelser gjort av Statens strålevern viser gjennomgående lavere verdier av radioaktivitet i kjøtt og melk fra sauer som beiter i utmark i år enn i fjor.

Årsaken er rett og slett at det er mindre sopp i beiteområdene i Midt— og Sør-Norge. Sopp kan inneholde hundre ganger mer radioaktivitet enn gress og urter. Ettersom sauer spiser sopp, fører dette til store variasjoner i radioaktiviteten i sau fra år til år, melder Mattilsynet.