Ett av lammene døde under fødselen, men de seks andre hopper vårkåte rundt sin fruktbare mor. Veterinær Karl Bergstrøm sier at det en sjelden gang skjer femling-fødsler. Han har også hørt at sauer har fått seks lam, men aldri syv.

Det vanlige er at en sau får ett til tre lam.

I fjor fikk den samme sauen i Strandadalen fem lam. Gunnhild og Reidar Overvoll forsøkte å legge forholdene slik til rette at sauen skulle få færre lam i år. I stedet ble det syv lam som veide mellom 3 og 4,5 kilo. Det vil si at moren som veide 60-70 kilo, bar på lam som til sammen var 25 kilo tunge.

Sauerasen kalles norsk hvit sau, en blanding av dala og ryggja.

(NTB)

SJULINGER: Ei av søyene til Gunnhild og Reidar Overvoll i Strandadalen fikk forleden syv lam. Dette er så mange at veterinærer ikke har hørt om noe liknende. Det vanlige er ett til tre lam. Ett av lammene døde under fødselen, men i disse vårdager hopper de seks overlevende rundt sin mor, tre dager etter fødselen. FOTO: SUNNMØRSPOSTEN/SCANPIX